user_mobilelogo

Om Oss...

Miredo är medlemmar i SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Det betyder att vi förbinder oss att följa 

Svensk Redovisningsstandard (Reko) och att vi genomgår regelbunden kvalitetssäkring. Miredo är en fullservicebyrå

som har funnits sedan 1984, nuvarande ägare har drivit företaget sedan 2003. Vi är idag åtta anställda,

medlemmar samt auktoriserade konsulter hos SRF

Vi vänder oss till ...

  • Tjänsteverksamheter i olika former, inklusive konsulter
  • Handel, detaljhandel, butik och restauranger
  • Fastighet, värdepapper, förvaltning och holdingbolag
  • Utländska koncerner med dotterbolag i Sverige
  • Svenska koncerner
  • Hotellverksamhet
  • Franchise
  • Aktiebolag, fåmansbolag, publika bolag
  • Enskilda firmor
  • Handelsbolag

Våra Sidor....

Urval/kunder...

FF Profilreklam AB

Bågar och glas AB

Naked Juicebar AB

Springconf AB