user_mobilelogo

Om Oss...

Miredo är medlemmar i SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Det betyder att vi förbinder oss att följa 

Svensk Redovisningsstandard (Reko) och att vi genomgår regelbunden kvalitetssäkring. Miredo är en fullservicebyrå

som har funnits sedan 1984, nuvarande ägare har drivit företaget sedan 2003. Vi är idag åtta anställda,

medlemmar samt auktoriserade konsulter hos SRF

Vi Flyttar

I Januari 2019 förvärvades Miredo Redovisningsbyrå AB av Amesto AccountHouse AB.

Vi fortsätter erbjuda samma personliga och kvalitativa ekonomitjänster, men nu som en
del av Amesto koncernen.

Denna webbsidan kommer finnas tillgänglig fram tills årsskiftet 2019.
Därefter hänvisar vi till amestoaccounthouse.se


Varmt välkommen till Amesto AccountHouse

Amesto AccountHouse är en av nordens största redovisningsbyråer med filialer i
Sverige, Norge och Danmark.

Vi vänder oss till ...

  • Tjänsteverksamheter i olika former, inklusive konsulter
  • Handel, detaljhandel, butik och restauranger
  • Fastighet, värdepapper, förvaltning och holdingbolag
  • Utländska koncerner med dotterbolag i Sverige
  • Svenska koncerner
  • Hotellverksamhet
  • Franchise
  • Aktiebolag, fåmansbolag, publika bolag
  • Enskilda firmor
  • Handelsbolag

Våra Sidor....

Urval/kunder...

FF Profilreklam AB

Bågar och glas AB

Naked Juicebar AB

Springconf AB